โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับจตุรมิตรสามัคคี

        โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (อังกฤษ: Bangkok Christian College หรือ BCC) เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันมีอายุ 161 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1852 โดยคณะมิชชันนารีอมเริกันเพรสไบทีเรียน ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เป็นโรงเรียนชายล้วน  เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการแปลอักษรจากทั้ง4โรงเรียนและที่สำคัญ ถ้าพูดถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องพูดถึง ก็คงหนีไม่พ้น

“จตุรมิตรสามัคคี”

ประวัติและความเป็นมา จตุรมิตรสามัคคี

ตารางผลการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี

ประเพณีชาวจตุรมิตร

สารบัญ

Advertisements

ประเพณีชาวจตุรมิตร

ถึงแม้ชาวจตุรมิตรจะมีกิจกรรมมากมาย แต่เมื่อถึงวันสำคัญของทางราชการ ก็จะมีการนัดหมายทำกิจกรรมร่วมกันทุกครั้ง และถือเป็นประเพณีที่ทั้ง 4 สถาบันได้ร่วมใจกันปฏิบัติมาช้านาน กิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

 1. วันที่ 5 ธันวาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. วันที่ 12 สิงหาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 3. วันที่ 23 ตุลาคม ถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
 4. วันที่ 25 พฤศจิกายน ถวายบังคมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 5. วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

นอกจากนั้น ยังมีการริเริ่มการเข้าค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ การบรรเลงดนตรีถวายพระพรของวงโยธวาธิตและวงดนตรีไทยจตุรมิตร ณ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชาวจตุรมิตรซาบซึ้งกันทั่วหน้าเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลลงพระปรมาภิไธยส่วนพระองค์ 1 ถ้วย และถ้วยจำลองอีก 3 ถ้วย แก่ทั้ง 4 โรงเรียน เราจึงร่วมใจกันทำงานเต็มที่เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ และรวบรวมรายได้จากการจัดงานนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปี

กลับหน้าแรก

ตารางผลการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี

ครั้งที่ วันแข่ง เจ้าภาพ ผู้ชนะอันดับหนึ่ง
1 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
2 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ในปีพ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2510 งดการแข่งขัน เพราะสนามไม่ว่าง เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
3 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
4 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
5 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6 22 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เทพศิรินทร์ เทพศิรินทร์
7 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 อัสสัมชัญ ไม่แน่ชัด[2]
  พ.ศ. 2517 ไม่แน่ชัด เทพศิรินทร์ [3][4]
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี จึงว่างเว้นไประยะหนึ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 และได้มีการจัดขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2521 เป็นครั้งที่ 8
8 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่ในวันชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์เป็นสนามแข่งขัน สวนกุหลาบวิทยาลัย
หลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในปีพ.ศ. 2524 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 9
9 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
10 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
11 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 อัสสัมชัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย
12 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2527 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
13 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
ต่อมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ได้ตกลงกันว่าถ้ามีการแข่งขันทุกปีอาจทำให้สิ้นเปลือง แต่ถ้าเว้นปีไปก็เกรงว่าการแข่งขันฟุตบอลจะขาดช่วง จึงตกลงกันว่าให้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีปีเว้นปีโดยปีที่ไม่มีการแข่งขันให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า – เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น
14 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
15 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ
16 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2534 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
17 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ [5]
18 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ อัสสัมชัญ
19 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เทพศิรินทร์ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
22 12 มกราคม ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2547 เทพศิรินทร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อัสสัมชัญ อัสสัมชัญ ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญ
25 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
การแข่งขันครั้งที่ 26 เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 19, 21, 23, และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย จึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี พ.ศ. 2555
26 10 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
27   อัสสัมชัญ

ผู้ชนะอันดับหนึ่ง

โรงเรียน จำนวนครั้งชนะเดี่ยว จำนวนครั้งชนะร่วม
สวนกุหลาบวิทยาลัย 10 4
เทพศิรินทร์ 1 2
อัสสัมชัญ 3 3
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 5

กลับหน้าแรก

ลิงก์

การแข่งขัน “จตุรมิตรสามัคคี” นั้น เป็นความคิดริเริ่มของอาจารย์โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอาจารย์อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้ง 2 ท่านได้มาขอความร่วมมือกับอาจารย์บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และอาจารย์บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอันที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 สถาบันขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ และนักเรียนทั้งฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ได้มีความเห็นพ้องกันในความคิดอันนี้

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2507 โดยลำดับการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 – เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2507 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 2 – เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2508 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ

ในปี พ.ศ.2509 และ 2510 งดการแข่งขัน เพราะสนามไม่ว่าง เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

 • ครั้งที่ 3 – เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2511– โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 4 – เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2512 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 5 – เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2513 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 6 – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2514 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 7 – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2516 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ

แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี จึงว่างเว้นไประยะหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ถึง 2520 และได้มีการจัดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2521 เป็นครั้งที่ 8

 • ครั้งที่ 8 – เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2521 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

ในวันชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์เป็นสนามแข่งขัน หลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในปี พ.ศ.2524 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 9

 • ครั้งที่ 9 – เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2524 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 10 – เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2525 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 11 – เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2526 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 12 – เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2527 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 13 – เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2528 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 14 – เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม 2530 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 15 – เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2532 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 16 – เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2534 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 17 – เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2536 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ.
 • ครั้งที่ 18 – เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2538 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 19 – เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม 2540 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 20 – เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม 2542 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 21 – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2544 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 22 – เมื่อวันที่ 12 มกราคม ถึง 18 มกราคม 2547 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 23 – เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2548 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 24 – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2550 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 25 – เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2552 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันครั้งที่ 26 เดิมได้กำหนดไว้ ในเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 แต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย จึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี พ.ศ. 2555

 • ครั้งที่ 26 – เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน 2555 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 27 – ยังไม่มีกำหนด – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ

ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรนั้น คณะกรรมการได้ตกลงกันว่า ถ้ามีการแข่งขันทุกปีเกรงว่าอาจทำให้สิ้นเปลือง ถ้าจะจัดปีเว้นปี จะทำให้ขาดช่วง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรปีเว้นปี โดยปีที่ไม่มีการแข่งขัน ให้จัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า – เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น

กลับหน้าแรก